Home

Login FormITPSocialButtons

Share this post

โครงงานรวมลิงก์

 

pptp6

ผลงานวิชาการ

 

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูปริญญา  รัตนเพ็ญ

บทคัดย่อ
บทเรียน CAI

อ่านสร้างสุขในสถานศึกษา

 

pptอ่านสร้างสุข


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน 2/2560
Written by Administrator   
Wednesday, 25 October 2017 07:25

NEW!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

<<<ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

Share this post

 
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน 2/2560
Written by Administrator   
Thursday, 12 October 2017 11:02

NEW!!!     ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.60 ถึง 28 มี.ค.61

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<<ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>>>

Share this post

 
โรงเรียนสีเขียว
Written by Administrator   
Saturday, 24 June 2017 21:31

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนสีเขียว

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนสีเขียว

แบบประเมินตนเองโรงเรียนสีเขียว

Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
Written by Administrator   
Friday, 05 May 2017 07:28

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
Written by Administrator   
Thursday, 04 May 2017 04:45

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:29

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(แก้ไข)
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:25

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 23

ผู้อำนวยการ

Weather

Bangkok °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  19/01/2018 Ferienhaus Ostsee

หนังสือราชการ/คำสั่งต่างๆ

คำสั่งที่ 61/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งที่ 60/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำสั่งที่ 59/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และจ่ายเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
คำสั่งที่ 58/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
คำสั่งที่ 57/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/58
คำสั่งที่ 54/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ
คำสั่งที่ 52/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2558
คำสั่งที่ 48/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมการคิด(ระดับมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมการคิด(ระดับประถมศึกษา)
คำสั่งที่ 46/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1/58
คำสั่งที่ 45/2558 เรื่อง มอบหมายงานครูและบุคลากรระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ย.58
คำสั่งที่ 44/2558 เรื่อง คณะกรรมการโครงการค่ายคณิตศาสตร์
คำสั่งที่ 43/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันคนเก่ง
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2558
คำสั่งที่ 42/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปี58
คำสั่งที่ 41/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี58

คำสั่งที่ 40/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี58

คำสั่งที่ 39/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลศึกษาเกมส์"
คำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเ)ลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ)
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
คำสั่งที่ 37/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (บ้านแมลง) จังหวัดลำปาง
คำสั่งที่ 33/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
คำสั่งที่ 32/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
คำสั่งที่ 31/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมตามโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา
คำสั่งที่ 30/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
คำสั่งที่ 29/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 28/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558
คำสั่งที่ 27/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู
คำสั่งที่ 24/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำโครงงาน
คำสั่งที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
คำสั่งที่ 22/2558 เรื่อง มอบหมายงาน ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ประจำปีการศึกษา  2558
คำสั่งที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภ่ยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 03/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.