Home

Login FormITPSocialButtons

Share this post

โครงงานรวมลิงก์

 

pptp6

ผลงานวิชาการ

 

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูปริญญา  รัตนเพ็ญ

บทคัดย่อ
บทเรียน CAI

อ่านสร้างสุขในสถานศึกษา

 

pptอ่านสร้างสุข


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
Written by Administrator   
Saturday, 06 August 2016 12:22

คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ4

คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของงาน

บัญชีแสดงผลงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ70) NEW!!!

Share this post

 
รับสมัครนักเรียนใหม่ 60
Written by Administrator   
Friday, 20 January 2017 04:06

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น  เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม

<<< ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560>>> <<< ปฏิทินรับสมัคร>>>

<<< ใบสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล>>>

<<< ใบสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น>>>

<<< ใบสมัครเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1 เท่านั้น>>>

<<< ใบสมัครโควต้าเรียนดีชั้น ม.1 เท่านั้น>>>

Share this post

 
โรงเรียนพอเพียง
Written by Administrator   
Friday, 16 December 2016 08:44

วิสัยทัศน์โรงเรียนพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ "ปั้นดินเป็นดาว อย่างพอเพียง"

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

Share this post

 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน 4 ปี
Written by Administrator   
Sunday, 11 December 2016 04:41

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)


“ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี 
มีวิถีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตพอเพียง
ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

- รายชื่อโครงการในปีงบประมาณ 2559

- แบบประเมินการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559

- รายชื่อโครงการในแผนปฏิบัติการ 2560, 2561 - 2564

- รูปแบบการเขียนโครงการ / ตัวอย่างโครงการ

- รูปแบบกำหนดตัวชี้วัด / ตัวอย่างตัวชี้วัด,ตัวชี้วัด2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

Share this post

 
เพลง มาร์ชเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) พร้อมเนื้อร้อง
Written by Administrator   
Thursday, 03 November 2016 01:57

เพลง มาร์ชเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) พร้อมเนื้อร้อง

ผู้แต่งคำร้องและทำนอง โดย อ.ปัทมพร อินทิยศ
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย อ.กัมปนาท มาเทพ

Share this post

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน
Written by Administrator   
Friday, 21 October 2016 08:35

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>

 

 

Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 21

ผู้อำนวยการ

Weather

Bangkok °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  31/03/2017 Ferienhaus Ostsee

หนังสือราชการ/คำสั่งต่างๆ

คำสั่งที่ 61/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งที่ 60/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำสั่งที่ 59/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และจ่ายเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
คำสั่งที่ 58/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
คำสั่งที่ 57/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/58
คำสั่งที่ 54/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ
คำสั่งที่ 52/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2558
คำสั่งที่ 48/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมการคิด(ระดับมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมการคิด(ระดับประถมศึกษา)
คำสั่งที่ 46/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1/58
คำสั่งที่ 45/2558 เรื่อง มอบหมายงานครูและบุคลากรระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ย.58
คำสั่งที่ 44/2558 เรื่อง คณะกรรมการโครงการค่ายคณิตศาสตร์
คำสั่งที่ 43/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันคนเก่ง
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2558
คำสั่งที่ 42/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปี58
คำสั่งที่ 41/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี58

คำสั่งที่ 40/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี58

คำสั่งที่ 39/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลศึกษาเกมส์"
คำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเ)ลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ)
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
คำสั่งที่ 37/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (บ้านแมลง) จังหวัดลำปาง
คำสั่งที่ 33/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
คำสั่งที่ 32/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
คำสั่งที่ 31/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมตามโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา
คำสั่งที่ 30/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
คำสั่งที่ 29/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 28/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558
คำสั่งที่ 27/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู
คำสั่งที่ 24/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำโครงงาน
คำสั่งที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
คำสั่งที่ 22/2558 เรื่อง มอบหมายงาน ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ประจำปีการศึกษา  2558
คำสั่งที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภ่ยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 03/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.