Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (4/มิ.ย./64)
(รายชื่อนักเรียน ม.1 ยังไม่แยกห้อง)

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- ประกาศ!! ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written by Administrator   
Thursday, 22 April 2021 15:34

ประกาศ!! ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ประกาศ ผลการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Written by Administrator   
Thursday, 08 April 2021 16:51

ประกาศ!! ผลการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ประกาศ ผลการรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Written by Administrator   
Thursday, 08 April 2021 16:44

ประกาศ!! ผลการรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ประกาศ!!ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bbidding)
Written by Administrator   
Thursday, 08 April 2021 15:53

ประกาศ!! ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
แจ้งผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
Written by Administrator   
Saturday, 28 November 2020 18:34ประกาศ.. นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนออนไลน์ได้โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หรือคลิกตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 >> https://bit.ly/3m2GO3v <<

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

Share this post

 
ประชุมผู้ปกครอง และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี63
Written by Administrator   
Wednesday, 25 November 2020 16:57ประกาศ.. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.63 นี้ จะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ในเวลา 9 โมงเช้า เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

และจะเปิดเรียนเทอมที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

Share this post

 
ประกาศ!! ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
Written by Administrator   
Friday, 13 November 2020 11:30

ประกาศ!! ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.