Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- ต้อนรับผอ.ไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์
Written by Administrator   
Tuesday, 25 November 2014 03:26

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  ผอ.ไพศาล  ลาภจรัสแสงโรจน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเดินทางมาส่งในการย้ายมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
เกษียณอายุราชการ ผอ.ประนอม สายโกสุม
Written by Administrator   
Monday, 03 November 2014 07:55

วัน ศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดงานเกษียณอายุราชการท่านผอ.ประนอม  สายโกสุม  คุณครูวันเพ็ญ  จันทร์ศรีเมือง  คุณครูยุพาพร  ใจมล  คุณครูอุทัย  โสรสิงห์และคุณครูกรรณิการ์  สารสมบูรณ์  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครลำปาง  ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ เป็นประธานในงาน  โดยในงานมีการแสดงของนักเรียน  คณะครูจากทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง  การมอบของที่ระลึกให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง
Written by Administrator   
Monday, 03 November 2014 07:00

วันที่ 19 กันยายน 2557  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง  โดยมีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่-ลาน ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่  และได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการต่าง ๆ อย่างมากมาย  รวมถึงกลุ่มของกองเชียร์ที่ได้เชียร์กันอย่างสนุกสนาน  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
อบรมการยกระดับครูมืออาชีพสู่ความเป็นสากล
Written by Administrator   
Monday, 03 November 2014 02:12

วันที่ 31 สิงหาคม 2557  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทุกโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการยกระดับครูมืออาชีพสู่ความเป็นสากล  ณ ห้องราชาวดี เทศบาลนครลำปาง  โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์  เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและผู้บริหาร  เพื่อพัฒนาคณะครูไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
Written by Administrator   
Thursday, 14 August 2014 07:42

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2557 โดยได้รับเกียรติจากท่านจันทร์สม  เสียงดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำาปาง และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย ประธานเปิดกรวยดอกไม้  กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัย  การทำบุญตักบาตร  การมอบทุนการศึกษา และรางวัลแม่ดีเด่น  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การขยายผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญากับโรงเรียนเครือข่าย
Written by Administrator   
Thursday, 14 August 2014 07:24

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ร่วมกับทีมงานจากบริษัทรูฯ ได้จัดกิจกรรมการขยายผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาให้กับโรงเรียนเครือข่าย โดยแบ่งสื่อออกเป็นฐานกิจกรรม เช่น  ทรูคลิกไลฟ์  เกมพอเพียง  เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เป็นต้น  โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตัวอย่างการใช้สื่อ และแนวทางการประยุกต์พัฒนาสื่อให้ตรงกับความต้องการของครูแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไปในอนาคต <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
โครงการอบรมการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาแก่ผู้ปกครองและชุมชน
Written by Administrator   
Monday, 28 July 2014 02:29

ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการอบรมการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาแก่ผู้ปกครองและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ท่านจันทร์สม  เสียงดี  เดินทางเป็นประธานในการอบรมดังกล่าว  โดยผู้ปกครงให้ความสนใจและเข้าใจถึงการใช้สื่อที่บุตรหลานได้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนจริง  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
« StartPrev21222324252627282930NextEnd »

Page 25 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.