Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (26/06/63)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- ถวายเทียนพรรษา
Written by Administrator   
Wednesday, 16 July 2014 03:43

ในวันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) นำโดยท่านผู้อำนวยการประนอม  สายโกสุม  และคณะครู  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในที่เป็นประเพณีของไทย  นักเรียนร่วมกับคณะครู ผู้บริหารได้เวียนเทียนและรับศีลรับพรตามลำดับ  ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้นำเทียนไปถวาย ณ วัดนาก่วมเหนือ  ทั้งนี้ โรงเรียนได้่ส่งรถแห่เทียนพรรษาเข้าประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 <<ภาพกิจกรรม >>

Share this post

 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
Written by Administrator   
Tuesday, 15 July 2014 06:24

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน  2557  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบน้อมแก่ครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา นักเรียนได้มอบพานไหว้ครูให้กับผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ คณะครู   ในพฺิธียังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัวศึกษาดูงาน
Written by Administrator   
Tuesday, 15 July 2014 06:19

โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  นำโดยท่านผู้อำนวยการวิเชษฐ์  ลังกากาศ  พร้อมคณะครูได้เดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  โดยท่านผู้อำนวยการประนอม  สายโกสุม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน  พร้อมทั้งนำคณะครูเยี่ยมชมโรงเรียน  <<ภาพกิจกรม>>

Share this post

 
ทีมงานทรูถายทำวิดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอนตามหลักการconstructionism
Written by Administrator   
Tuesday, 15 July 2014 06:05

วันที่ 2 มิถุนายน 2557  ทีมงานทรูปลูกปัญญาได้เดินทางมาถ่ายทำวิดีทัศน์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามหลักการ constructionism  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการถ่ายทำในครั้งนี้ได้นำไปออกอากาศช่องทรูวิชั่น   ใช้เวลาในการถายทำ 2 วัน   <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
ผู้บริหารเทศบาลนครลำปางเยี่ยมโรงเรียน
Written by Administrator   
Thursday, 05 June 2014 03:18

วัน พุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557  ผอ.ประนอม สายโกสุม และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง โดยนำของ นพ.สุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง   ท่านผู้อำนวยการประนอม   สายโกสุมได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามโครงการต่างๆและผลงานของสถานศึกษา พร้อมกับนำท่าน นพ.สุรทัศน์  พร้อมคณะเยี่ยมชมโรงเรียน  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวศ์อนุกูล) แสดงความยินดี
Written by Administrator   
Thursday, 05 June 2014 03:14

วันที่ 22  พฤษภาคม 2557  ผอ.ไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์... รองวรญา วิไลรัตน์..และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล3(บุญทวงศ์อนุกูล) แสดงความยินดีกับผอ.ประนอม สายโกสุม เนื่องในโอกาส ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ณโรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง) <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
บริษัทนิ่มซี่เส็งมอบเปียโนไฟฟ้า
Written by Administrator   
Thursday, 05 June 2014 02:30

บริษัทนิ่มซี่เส็งฯ ได้นำเปียโนไฟฟ้ามามอบให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  โดยท่านผู้อำนวยการประนอม  สายโกสุมรับมอบเปียโนไฟฟ้าพร้อมกับคุณครูกัมปนาท  และนักเรียนเพื่อนำเปียโนไฟฟ้าไปใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป   ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางบริษัทนิ่มซี่เส็งฯเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างนี้ในโอกาสหน้าต่อไป <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
« StartPrev21222324252627282930NextEnd »

Page 26 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.