Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (14/ตค./63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- วันบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ 63
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2020 15:17


Share this post

 
Grand Opening โรงเรียนธนาคาร
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2020 15:13


Share this post

 
ประกาศสอบ NT ปีการศึกษา2562
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2020 15:10


Share this post

 
ขอความร่วมมือป้องกัน covid-19
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2020 15:05


Share this post

 
กิจกรรมต่างๆ เดือนมีนาคม63
Written by Administrator   
Tuesday, 03 March 2020 14:57


Share this post

 
ประกาศสอบRT ปีการศึกษา2562
Written by Administrator   
Friday, 07 February 2020 10:53


Share this post

 
ประกาศหยุดวันมาฆบูชา 2563
Written by Administrator   
Friday, 07 February 2020 10:47


Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.