Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- ประกาศหยุดวันมาฆบูชา 2563
Written by Administrator   
Friday, 07 February 2020 10:47


Share this post

 
สวัสดีวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
Written by Administrator   
Thursday, 16 January 2020 03:59


Share this post

 
เชิญชวนร่วมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ62
Written by Administrator   
Wednesday, 15 January 2020 14:46


Share this post

 
ประกาศ หยุดวันครูแห่งชาติ
Written by Administrator   
Tuesday, 14 January 2020 09:48


Share this post

 
วันคล้ายวันประสูติ
Written by Administrator   
Wednesday, 08 January 2020 07:27

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)


Share this post

 
ประกาศเชิญประชุมงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฯ
Written by Administrator   
Friday, 03 January 2020 03:04


Share this post

 
ประกาศแจ้งกิจกรรมสัปดาห์นี้
Written by Administrator   
Monday, 16 December 2019 05:10


Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 33


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.