Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

งานวัดผล 2562

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- รับสมัครนักเรียน 2561
Written by Administrator   
Monday, 22 January 2018 04:30


Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน 2/2560
Written by Administrator   
Wednesday, 25 October 2017 07:25

NEW!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

<<<ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

Share this post

 
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน 2/2560
Written by Administrator   
Thursday, 12 October 2017 11:02

NEW!!!     ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.60 ถึง 28 มี.ค.61

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<<ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>>>

Share this post

 
โรงเรียนสีเขียว
Written by Administrator   
Saturday, 24 June 2017 21:31

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนสีเขียว

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนสีเขียว

แบบประเมินตนเองโรงเรียนสีเขียว

Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
Written by Administrator   
Friday, 05 May 2017 07:28

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
Written by Administrator   
Thursday, 04 May 2017 04:45

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:29

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 6 of 28


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.