Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


กิจกรรมตรุษจีน
Written by Administrator   
Monday, 08 February 2016 05:36

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน และประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันตรุษจีนขึ้น<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
ดูงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Written by Administrator   
Monday, 01 February 2016 06:19

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
ดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ลำปาง
Written by Administrator   
Monday, 01 February 2016 06:06

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาส ตร์(ท้องฟ้าจำลอง) จ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ต่อด้วยแวะพักผ่อนที่ฟาร์มแกะฮักยู และไหว้อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
งานวันกีฬาสี 2559
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016 04:20

ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสามัคคี ระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 โดยมี การประกวดขบวนพาเหรด, สแตนด์เชียร์, กองเชียร์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆ รวมถึงการแข่งขันชักเย่อ และฟุตบอล ระหว่างคณะผู้บริหาร, ครู และบุคลากร) กับ ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เป็นไปอย่างสนุกสนาน


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1 >>>

<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2 >>>

Share this post

 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016 04:15

เมื่อศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดขึ้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Share this post

 
อบรมปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016 04:13

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2559


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Share this post

 
ออกแนะแนวนักเรียน และติดตามเครือข่ายโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016 04:05

เมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้ออกพื้นที่แนะแนวนักเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ และได้ออกติดตามสำรวจการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาของโรงเรียนเครือข่ายในโครงการทรูปลูกปัญญาด้วย

 

<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 27


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.