ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016 03:47

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ทางคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล ได้พาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในระดับสายชั้นอนุบาลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเร ียนระดับสายชั้นอนุบาล โดยการพาไปท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Share this post